Uniwersytet
¦l±ski
w Katowicach
Wydział Nauk ¦cisłych i Technicznych
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego


dr hab. inż. Andrzej Grzybowski, prof. U¦

Marian Paluch
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach
ul. 75 Pułku Piechoty 1
41-500 Chorzów


¦l±skie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
ul. 75 Pułku Piechoty 1A
41-500 Chorzów
pokój E/1/12 (I piętro, moduł E)
tel: (+48) 32 3497628

e-mail: andrzej.grzybowski@us.edu.pl
                         agrzybow@us.edu.pl
                         andrzej.grzybowski@smcebi.edu.pl
Strona główna
Materiały dla studentów

Polski    English